Wil jij meer doen met maatschappelijk betrokken ondernemen?

In 2015 hebben de Verenigde Naties duurzame ontwikkelingsdoelen geformuleerd om voor alle wereldburgers een goed bestaan te creëren. Het belangrijkste doel is om een einde te maken aan extreme armoede. Daaruit voort vloeien doelen zoals het uitbannen van honger, toegang tot goede zorg en gedegen onderwijs. Ook in ons eigen werelddeel zijn deze aandachtspunten actueel, met name onder de Roma-bevolking.

Christian Roma Support (CRS) nodigt ondernemers uit om samen te investeren in de eerste drie Global Goals ten behoeve van de Roma in Oost-Europa.