Vervolging
In de Middeleeuwen werden de vreemdelingen in Europa met argwaan bekeken. Door hun andere leefgewoonten werden zij beschouwd als heidenen. Zij waren alleen welkom op markten en jaarfeesten, om hun handelswaar te verkopen of vertier te brengen. Maar de lokale bevolking bedacht dikwijls bizarre verhalen over de rondtrekkende reizigers.
Meer en meer werden de Roma als gevaarlijke individuen beschouwd. Zij kregen de schuld van veel kleine misdrijven, hoewel uit politieverslagen dikwijls bleek dat geweld en diefstal door eigen dorpsbewoners waren begaan. Overal in Europa begon men de Roma te vervolgen. Vaak zonder proces werden zij gevangen genomen. Velen zijn gemarteld en zelfs op gruwelijke wijze vermoord.

Slavernij

In Roemenië werden in de 17e eeuw de Roma tot slaven gemaakt. Deze slavernij heeft bijna twee eeuwen geduurd. De vrijlating halverwege de 19e eeuw veroorzaakte een grote trek naar het westen. In de West-Europese landen werden zij echter overal buitengesloten en steeds opnieuw bedreigd. Hierdoor bleven zij rondtrekken, om een ‘veilig’ bestaan te behouden.

Holocaust

Dieptepunt in de geschiedenis van de Roma is de ‘Porajmos’, de holocaust van de zigeuners in de Tweede Wereldoorlog.
In de vernietigingskampen zijn tussen de 500.000 en 1.000.000 Roma om het leven gebracht.

In de tweede helft van de 20e eeuw zijn de Roma zich beter gaan organiseren, en zijn gaan deelnemen aan de politiek. Hierdoor zijn zij meer in de bekendheid gekomen, en groeit het respect voor hun identiteit en leefwijze.