Student Support

Af en toe ontmoeten we een Romajongere die het geluk heeft een opleiding te kunnen volgen. Beginnen is een, volhouden is twee. Bijkomende kosten voor bijvoorbeeld boeken of reisgeld zijn vaak zo onoverkomelijk, dat ze een reden zijn om het op te geven. In Bulgarije is er een aantal Romajongeren, die we een financiële steun in de rug willen geven om te blijven studeren.

Al voor 30 euro per maand kun je ons Student Support Programma steunen. Afhankelijk van omstandigheden als soort opleiding en benodigde middelen, help je met dit bedrag 1 of meerdere studenten. Vind je € 30,- veel geld? Deel de kosten en wordt als groep donateur, bijvoorbeeld met familie, vrienden of collega’s.

Meld je aan en je ontvangt zo snel mogelijk informatie.

Geef een Romajongere een wereldkans!

Wat doen de Student Support programs precies?
Christian Roma Support (CRS) geeft hulp aan arme Roma in Bulgarije, Hongarije, Montenegro, Oekraïne, Roemenië en Servië. In deze landen leven Roma-gezinnen vaak onder erbarmelijke omstandigheden in de marge van de samenleving. Door middel van diverse Support Programs willen wij Roma helpen een beter leven op te bouwen. Vooral onderwijs is daarbij van groot belang. Roma met een goede opleiding hebben veel meer kansen om een plaats te verwerven in de maatschappij. Daarom willen wij Roma-jongeren stimuleren een studie te volgen en hen hierin ondersteunen door maandelijkse financiële support.
Waar wordt mijn gift aan besteed?
De maandelijkse bijdragen kunnen automatisch van je rekening worden geïncasseerd. Wij verzoeken je daarvoor het SEPA-machtigingsformulier ingevuld en ondertekend aan ons toe te zenden. Het is niet wenselijk (extra) donaties rechtstreeks naar een student over te maken. Dit geeft ongelijkheid tussen studenten in het Support Program en creëert daardoor problemen. Eventuele extra giften aan CRS ten behoeve van Student Support worden verdeeld over de studenten die op dat moment meedoen aan het programma.
Voor welke periode is de support?
Als je het Student Support Program steunt, help je een of meerdere studenten op weg naar een betere toekomst. Een student kan in principe steun ontvangen totdat hij zijn opleiding heeft afgemaakt. Onze lokale projectpartner bekijkt gedurende het studiejaar welke student support nodig heeft. Als supporter ontvang je aan het einde van ieder studieseizoen info en een foto van de student die het afgelopen jaar jouw support heeft ontvangen.
Kan ik contact opnemen of op bezoek gaan?
Het is mogelijk om de student die je support geeft te bezoeken. Wij regelen dit bezoek graag voor je, dat doen we in samenwerking met de lokale projectpartner. Wanneer je hier plannen voor wilt maken, kun je per e-mail of per telefoon contact met ons opnemen. Rechtstreeks e-mail contact is niet mogelijk omdat de jongeren doorgaans geen Engels spreken en we ook ongelijkheid tussen studenten in het programma willen voorkomen. Je kunt wel post via ons kantoor sturen