India

Situatie door Corona

De Roma in India hebben het vanwege corona erg zwaar. Veel van de Roma bevolking zijn dagloners, en vanwege de lockdown hebben zij geen werk. Hierdoor zijn ze niet in staat om in hun levensonderhoud te voorzien. Ook wordt het voor Romakinderen lastiger om hun school af te maken. De scholen zijn online, maar de Roma mensen hebben geen geld voor een laptop om een online studie te volgen. Hiernaast is er in India een vaccinatietekort; vaccins kosten geld. Dit betekent dat veel Roma zich niet kunnen laten vaccineren en er dus ook geen licht aan het einde van de tunnel is. Christian Roma Support wil de Roma in India helpen met voedselpakketen en digitale middelen. Help je mee?

Emigratie

Hoewel de oorzaak van de emigratie onduidelijk is, zijn wetenschappers het er in het algemeen over eens dat de oorsprong van de Romabevolking in India ligt. Ook de meeste Roma zelf gaan hiervan uit. In de Romavlag, die zij op hun eerste congres in 1971 kozen, symboliseert het spaakwiel niet alleen het rondtrekken, maar ook de verbondenheid met India. Er wonen nog altijd Roma-groepen in India, zoals de Banjara-gypsies. Zij behoren tot de kastelozen, die worden geminacht en uitgebuit. In de stad Mumbai werken veel Banjara-families lange dagen voor een hongerloon in de visschoonmaak. Ook de kinderen moeten er meehelpen. Banjara-meisjes zijn er het slechtst aan toe. Zij worden ook thuis als oud vuil behandeld en dikwijls geslagen.

Onderwijs meisjes

Onze partnerorganisatie Global Banjara Foundation Trust bezoekt de Banjara-Roma-families om hen het evangelie te vertellen, en ouders te overtuigen van het belang van onderwijs voor hun kinderen. Zij hebben Kids Projecten opgezet waar de kinderen goede voeding krijgen, bijbelonderwijs, schoolmaterialen en huiswerkbegeleiding.

Vanuit Nederland geven wij steun aan een Kids Project dat is opgericht voor meisjes. Een doorbraak voor deze kinderen, die een ellendig en uitzichtloos bestaan leidden. Zij krijgen de kans om naar school te gaan en uit het dal van afwijzing en verpaupering te klimmen!

Daarnaast geven we steun aan de families van de kinderen, zoals met verstrekken van waterfilters.