Montenegro

Sinds de onafhankelijkheidsoorlog in Kosovo eind vorige eeuw zijn veel Kosovaarse vluchtelingen in Montenegro beland. Aan de buitenrand van de hoofdstad Podgorica ontstonden kampen van Roma-vluchtelingen. De verschillende groepen worden er Roma, Ashkali of Egyptenaren genoemd. Gelukkig heeft de overheid met steun van de EU flatwoningen gebouwd waar de meesten nu wonen. Maar niet iedereen beschikte over de nodige papieren om zijn identiteit aan te tonen. Deze mensen zijn stateloos en wonen nog in barakken. Hun situatie is erg problematisch en de leefomstandigheden zijn miserabel.

Onze projectpartner RAE-Roma Ministry Montenegro is onder de Roma, Ashkali en Egyptenaren actief met evangelisatie en hulpverlening.  CRS steunt de Roma-kerk in Podgorica en de hulp aan gezinnen.

 

Support Programs:

Projectlocatie: Podgorica

Podgorica