Organisaties
Het eerste World Romany Congress vond plaats in Londen, op 8 april 1971. Er werd besloten dat de benaming ´Roma´ zou gelden als overkoepelende naam voor alle groeperingen. Tevens werd 8 april uitgeroepen als internationale Roma-dag. Er werd een gezamenlijke Roma-vlag aanvaard, en het Roma-volkslied werd vastgesteld. Er werden vijf commissies samengesteld, ten behoeve van onderwijs, cultuur, taal, sociale zaken, en de zorg voor oorlogsslachtoffers.

Het tweede Word Romani Congress was in 1978, in Geneve. Tijdens dit congres, waar afgevaardigden uit 27 landen waren samengekomen, is o.a. de Romani Union opgericht. De Verenigde Naties hebben deze wereldorganisatie officieel erkend. Latere internationale Romacongressen inspireerden Roma in Oost-Europa om zich ook nationaal met de politiek bezig te houden.

Decennium van de Roma

In 2005 hebben negen Oost-Europese landen het ´Decennium van de Roma´ uitgeroepen, teneinde de leefomstandigheden van de Romabevolking te bevorderen. Het doel is om de kloof in welvaart en levensomstandigheden tussen de Roma en de niet-Roma te verkleinen. In de praktijk wordt echter door veel autoriteiten de hand gelicht met de gemaakte afspraken, en worden  beschikbare gelden aan andere doelen besteed.

Europese Unie

Foto Peter van Beek

Sinds Bulgarije en Roemenië nieuwe lidstaten zijn van de Europese Unie, vormen de Roma de grootste minderheidsgroep binnen de EU. De hoop is dat er meer aandacht komt voor de positie van de Roma, en er effectieve maatregelen genomen zullen worden om hun economische en sociale achterstand te verbeteren.