Roma helpen Oekraïnse landgenoten 

Dankzij uw hulp kunnen onze projectpartners zich met man en macht inzetten om gevluchte Oekraïners te ondersteunen en van het nodige te voorzien. In het gebied waar wij werken, aan de zuidwestelijke grens, komen nog elke dag honderden nieuwe  vluchtelingen aan, op zoek naar een slaapplek en eten. Het was dan ook ontzettend fijn dat we half maart een groot hulptransport konden sturen, met houdbaar voedsel, matrassen en beddengoed. De goederen zijn op een veilige plaatst opgeslagen, en teams gaan dagelijks woningen en opvanglocaties langs om voedsel en andere benodigdheden rond te delen. Daarnaast kunnen we geregeld geld sturen om ter plaatse de benodigde inkopen te doen ten behoeve van de vluchtelingen (babymelkpoeder, groenten en vlees, paracetamol, etc.).

Naast materiële hulp geven de projectwerkers ook morele steun, bidden ze met mensen en houden ze extra kerkelijke samenkomsten.

Het is bijzonder dat de Roma nu hulpverleners zijn voor hun Oekraïense landgenoten, mensen die meestal op hen neerkijken en niets van hen willen weten… 

Moge Gods liefde door dit alles heen werken!

Gebed en steun voor Oekraïne!

In Oekraïne is de bevolking al acht jaar vertrouwd met de oorlog in het oosten van het land, toch hadden velen niet zo’n enorme militaire invasie verwacht. Ons hart gaat uit naar het Oekraïense volk en we bidden voor bescherming, rust en vrede!

Als Christian Roma Support (CRS) steunen wij projecten in het zuidwesten, in de provincie Zakarpatska. De bewoners daar merken niet direct, maar wel indirect, de effecten van het gewapende conflict; familieleden vluchten naar het westen, zonen worden opgeroepen voor dienst, en prijzen stijgen enorm. Er heerst veel verwarring en bezorgdheid.

Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here. (Ps. 9:11)

Het is bemoedigend te horen dat projectpartners in alles hun vertrouwen op God blijven stellen en een rots in de branding mogen zijn voor de families om hen heen. Zij organiseren gebedsbijeenkomsten, wijzen de mensen op Gods trouw, en delen brood uit aan Romagezinnen die niet genoeg voedsel meer kunnen kopen. Daarnaast zetten zij zich met heel veel energie in om de vluchtelingen op te vangen, die vaak dagenlang voor de grens wachten en op zoek zijn naar eten en slaapplaatsen.

Wij als CRS zijn bezig met het regelen van goederentransporten en financiële support om zoveel mogelijk hulp te bieden (proj. nr. 1011). Help je mee?

Sponsorkinderen in Oekraïne

In de provincie Zakarpatska, waar wij Romakinderen sponsoren, is het nog relatief rustig. Ook hier proberen mensen te vluchten, maar dat zijn vooral de rijkere families, die geld en een auto hebben. Voor veel Romagezinnen geldt dat niet. De Roma Kids Projecten zijn dan ook nog steeds actief.

Onze projectpartners zijn ook intensief bezig met de opvang van vluchtelingen. Sommigen van die kinderen komen ook naar de kids projecten om een fijne tijd te hebben, iets te leren en goed te eten te krijgen.

Wij hebben nog geen informatie van specifieke kinderen / gezinnen ontvangen. Mocht een familie toch vertrokken zijn, dan zullen we deze periode het sponsorgeld gebruiken voor andere Romakinderen, of voor de kinderen van vluchtelingen. Later dit jaar hopen wij de kindersponsors nader te informeren.

Nieuwsbrieven

In de nieuwsbrief van CRS vindt u elk kwartaal actuele informatie over onze activiteiten. U kan zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door hieronder uw gegevens in te vullen. De meest recente nieuwsbrief en alle nieuwsbrieven vanaf 2016 vindt u hier: