Benaming
Een groot deel van de Roma is via Turkije naar Europa gekomen. In Griekenland werden de buitenstaanders ‘atsinganoi’ genoemd, d.w.z. ‘onaanraakbaren’. In de loop van de tijd werd dat woord verbasterd tot ‘zigeuners’ in het Nederlands, of bijvoorbeeld ‘ciganyok’ in het Hongaars. Zelf waarderen zij deze benaming niet. Ze worden liever Roma (d.w.z. ‘mensen’) genoemd, of naar de specifieke stam waartoe zij behoren, zoals bijvoorbeeld de Sinti of de Gabor.