Roma informatie

Omdat de Roma geen geschreven historie hebben, zijn er veel onduidelijkheden over hun geschiedenis. Algemeen bekend is dat zij afkomstig zijn uit India. In verschillende Europese landen komen aan het eind van de Middeleeuwen de eerste geregistreerde meldingen van de onbekende reizigers voor.

 

Gedicht ‘Romakind’

Tilly Herma

 

Bronnen:

Bauerdick, R.  Zigeuners, ontmoetingen met een onbemind volk
Deraeck G. Zigeuners in ons midden
Eycken M. Roma-zigeuners Overleven in een industriële samenleving
Fonseca, I. Begraaf me rechtop                                                                                                               Lucasse L. Men noemde hen zigeuners
Meijer M. Het wilde vuur                                                                                                                          Rijken, K. Roma                                                                                                                                         Van der Stoel, Report on the situation of Roma and Sinti
Vermeersch P. De toekomst van de Roma
Yoors J. Wij Zigeuners
Willems W. Op zoek naar de ware zigeuner 

Amnesty International: https://www.aivl.be/subthema/roma/27057
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Romani_people
European Commission Employment and Social Affairs: http://ec.europa.eu/social/home.jsp
European Roma Rights Center: http://www.errc.org/
Patrin Web Journal Roma: http://www.oocities.org/paris/5121/
Romani Project Manchester: http://romani.humanities.manchester.ac.uk                            Qualirom: http://qualirom.uni-graz.at/