Arbeid

De ambachten die de Roma uitoefenden zijn vaak herkenbaar aan hun familienamen; de Kalderas zijn ketellappers, Lovari zijn paardenhandelaars, Secuier zijn mandenvlechters, de Lautari muzikanten, et cetera.

Vanwege de economische en industriële ontwikkelingen zijn de oorspronkelijke beroepen van de Roma grotendeels verloren gegaan. Velen proberen nu enig inkomen te verwerven door kleinschalige handel, zoals bijvoorbeeld huis-aan-huis verkoop van fruit, of het verkopen van tweedehands kleding op de markt. Anderen verhuren zich als dagloner of seizoenarbeider. Doorgaans zijn het de zwaarste en laagstbetaalde banen die hen toebedeeld zijn, en is er geregeld sprake van uitbuiting