De Roma-taal

Het Romani, de taal van de Roma, kent dezelfde vervoegingen en zinsbouw als het Hindi. Ook veel woorden hebben dezelfde of een vergelijkbare klank en schrijfwijze, bijvoorbeeld:

De Roma hebben vele woorden van de landen waar zij verbleven in hun taal opgenomen. Zodoende zijn er talloze variaties of dialecten ontstaan. Naast de leenwoorden zijn soms ook de naamvallen en verbuigingen van andere talen overgenomen. Daardoor zijn de verschillen tussen de dialecten zó groot geworden, dat Roma uit afgelegen gebieden elkaar nog maar moeilijk kunnen verstaan. Toch hebben alle dialecten gezamenlijke woorden die door alle Roma in de wereld gesproken worden.

 

Het Romani is geen gestandaardiseerde taal. Pas in de 20e eeuw is men de taal op schrift gaan stellen. Het Romani omvat slechts rond de duizend woorden. In 2002 is er voor het eerst een vertaling van het Nieuwe Testament in het Romani verschenen.
De meeste Roma zijn meertalig. Zij spreken hun moedertaal en daarnaast de taal van het land waar zij wonen.