Roma Church Support

Roma-bijbelschool: Een contextuele school van Roma voor Roma

Christian Roma Support steunt onder andere in een aantal Balkanlanden de hulp en evangelisatie onder de Romabevolking. Het is voor gemarginaliseerde Roma vaak een openbaring als zij gaan ontdekken dat zij waardevol zijn, uniek en geliefd door God. Hun leven verandert in veel opzichten en komt in een opwaartse spiraal terecht. Ze krijgen zelfvertrouwen en verlangen om hun talenten te ontwikkelen.

Voor de nieuwe gelovigen is het erg fijn als zij naar een Roma-kerk kunnen gaan, waar zij in hun eigen taal het Woord horen. Veel Roma-evangelisten zijn actief met church planting, en het aantal Roma-kerken is groeiende. Een grote moeilijkheid echter is het aanstellen van voorgangers. Doorgaans neemt een oudste die taak op zich, maar grondige en diepgaande Bijbelkennis ontbreekt dikwijls.  

Daarom heeft aantal Roma-leiders op de Balkan het plan opgevat om een mobiele Roma-bijbelschool te starten. In samenwerking met theologen, missionarissen en Roma-pastors is er lesmateriaal ontwikkeld en zijn er gekwalificeerde Roma-docenten gevonden om hieraan mee te doen. De 2-jarige opleiding zal DV begin 2022 aanvangen. De opzet is dat er iedere maand op verschillende locaties wordt lesgegeven. Studenten krijgen een aantal dagen theorie, waarna ze in hun eigen kerk het geleerde in de praktijk brengen.

Het doel is theologisch onderwijs te geven dat aansluit bij de manier van leren van de Roma. In de Balkan hebben Roma-groepen hun eigen unieke context. Er is naar gestreefd een gecontextualiseerde school te ontwikkelen.

Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage van 10% van het leergeld gevraagd, wat neerkomt op zo’n € 150,- . Voor de potentiële Roma-voorgangers, die vaak een gezin hebben en van een zeer karig inkomen leven, is dat een fors bedrag. CRS hoopt sponsoring hiervoor te vinden, zodat gegadigden er niet van af hoeven te zien, en via deze weg het christelijk leven onder de Roma zal groeien!