Roma Church Support
De hevige discriminatie waar veel Roma in Oost-Europa onder te lijden hebben is erger dan de extreme armoede waarin zij over het algemeen leven. De sleutel van de oplossing ligt in de harten van de Roma zelf. Om uit het slop te komen, moet een innerlijke verandering plaatsvinden. Alleen als je weet hoe God je bedoeld heeft en je leert van jezelf te houden, ben je in staat om iets goeds op te bouwen.
De Enige Persoon die ware identiteit kan geven is God en de Enige Persoon die je bij God kan brengen is Jezus Christus.
Het is van groot belang dat de Roma het evangelie horen en bijbels onderwijs krijgen. Geef steun aan arme Romakerken, zodat zij samenkomsten kunnen houden en over Bijbelse lectuur kunnen beschikken! (Proj. 9010)