Over CRS

CRS staat voor Christian Roma Support, een organisatie die zich inzet voor Roma (ook wel ‘Gypsies’ genoemd) in Oost-Europa, de Balkan, Israël en India. Wij helpen kinderen en gezinnen uit de vicieuze cirkel van discriminatie, segregatie en  en extreme armoede te breken. We willen dat gedachten over minderwaardigheid bij de nieuwe generatie Roma vervangen worden door de waarheid: dat zij geliefd zijn door God en een waardevol bestaan kunnen opbouwen. Wij geven prioriteit aan onderwijsprogramma’s en projecten om zelfvoorzienend te worden, om daarmee duurzame impact te realiseren.

Strategie

In de eerste plaats helpen wij Romakinderen door hen van gezonde voeding te voorzien. Daarnaast stimuleren wij hen om naar school te gaan en krijgen ze les in sociale vaardigheden. Bij dit alles laten wij Romakinderen kennismaken met de Bijbelse boodschap. Om verandering van binnenuit teweeg te brengen werken wij nauw samen met lokale, persoonlijk betrokken partners: vaak Roma die een goed leven hebben opgebouwd en nu actief bezig zijn hun eigen gemeenschap te ontwikkelen. Dit gebeurt op lokaal, nationaal en internationaal niveau. 

Kijk hier voor het overzicht van onze Support Programs en de locaties waar we werken.

Organisatie en samenwerking

Naast de Statuten heeft Christian Roma Support (CRS) een organisatiereglement, waarin onder meer het Privacy-beleid, Anticorruptie- en Fraudeprotocol zijn opgenomen. CRS onderschrijft de codes en richtlijnen Goede Doelen Nederland en volgt de kwaliteitscriteria van het CBF na. Ook onderschrijven wij de Code of Conduct van IFRC.

CRS neemt deel aan verschillende samenwerkingsverbanden en netwerken:   

Roma Networks  – Een netwerk van christelijke Romaleiders en -organisaties uit ca. 40 landen.

CPOE – Christelijk Platform Oost-Europa, een sectie van de vereniging Prisma.

Partin – Belangenvereniging Particuliere Initiatieven.

Naam en zetel

Stichting Christian Roma Support is gevestigd in Rotterdam.

Ons inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is 53163095.
Ons RSIN-nummer bij de Belastingdienst is 850774767.

Bestuur en directie

Het bestuur van CRS bestaat uit de volgende personen:

Anneke Steinmann – Directeur Angela Zimmerman – Voorzitter
 

 

Kees Hekkert – Penningmeester

Mirjam Looije – Secretaris
Bas van der Wouden – Lid Sabina Achterbergh- Lid

Beloningsbeleid

Christian Roma Support werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers. In sommige gevallen ontvangen deze maximaal de fiscale vrijwilligersvergoeding. De directeur is in dienst van de stichting en ontvangt een vergoeding via een vaste maandelijkse salarisregeling. De bestuursleden zetten zich onbezoldigd in. Onkosten die worden gemaakt kunnen worden vergoed voor zover dit redelijk is en verantwoord kan worden.