Roma historie
Vermoedelijk zijn de Roma tussen 1300 en 1400 na Chr. in karavanen naar Europa gereisd. Een deel van hen kwam via Noord-Afrika in Spanje aan. Zij werden daar aangeduid met de naam Gitanos, d.w.z. ‘uit Egypte’. Deze naam is ook in andere talen overgenomen, zoals in het Engels: Gypsies. In de Middeleeuwen werden de vreemdelingen in Europa met argwaan bekeken. Door hun andere leefgewoonten werden zij beschouwd als heidenen. Zij waren alleen welkom op markten en jaarfeesten, om hun handelswaar te verkopen of vertier te brengen. Maar de lokale bevolking bedacht dikwijls bizarre verhalen over de rondtrekkende reizigers.