Roma nu

 

Sinds de sluitingen en privatisering van staatsbedrijven in de jaren negentig ondervinden de Roma grote moeilijkheden om een plaats op de arbeidsmarkt te veroveren. De ambachten die zij uitoefenden zijn ook meer en meer vervangen door de industrialisatie en technologie.

 

Sociale uitsluiting

Veel Oost-Europese Roma zijn analfabeet. Zij missen hierdoor vaak de toegang tot voorzieningen zoals medische zorg. Daarnaast hebben zij veelvuldig te lijden onder discriminatie en sociale uitsluiting. Als gevolg hiervan belandden velen van hen aan de rand van de samenleving, in vaak mensonterende omstandigheden.

Door de Oost-Europese overheden wordt er nauwelijks aandacht besteed aan de slechte sociaaleconomische positie van de Roma. De negatieve houding van de lokale ambtenaren versterkt eerder de marginalisering van deze bevolkingsgroep. Er zijn honderden voorbeelden bekend waarbij Roma slachtoffer werden van racistisch geweld, terwijl er door politie of overheid niet werd ingegrepen (zie www.errc.org).