Family Support

Regelmatig krijgen wij aanvragen voor noodhulp binnen van arme Romagezinnen. Zoals van ouders die geen geld hebben om hun kind naar het ziekenhuis te brengen. Of van een moeder die moet bevallen maar geen spullen heeft voor haar baby. Of van gezinnen die medicijnen nodig hebben. Om aan de meest dringende noden tegemoet te kunnen komen, is er het Family Support Program. (Proj. nr. 7010)

Soms hebben ouders niet voldoende middelen om hun pasgeboren baby te verzorgen. Onze projectpartner in Roemenië wil daar waar nodig gezinnen een jaar lang helpen met babyvoeding en luiers. Kosten bedragen € 100,- per maand. Wil je hieraan meehelpen? Vermeld in de omschrijving van je aanmelding / overboeking ‘Baby Support’. (Proj nr. 7011)

Help een gezin in nood!

Wij zoeken donateurs die maandelijks een vast bedrag van € 10,- (of een veelvoud) voor dit doel willen geven. Op die manier stel je ons in staat om aan de hulpaanvragen gehoor te geven. Het is ook mogelijk om een gezin te sponsoren, via Family Adoption Support. Voor € 30,- per maand ondersteun je een arme Roma-familie.

Meld je aan en je ontvangt zo spoedig mogelijk info en een foto.

Wat doet het Family Support program precies?
Christian Roma Support (CRS) geeft hulp aan arme Roma in Oost-Europa, de Balkan, Israël en India. Romagezinnen leven daar vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Uw steun via Family Adoption Support helpt een gezin om te voorzien in de meest noodzakelijke levensbehoeften. U ontvangt ieder kalenderjaar update-informatie en een nieuwe foto.
Wat wordt er met mijn maandelijkse bijdrage gedaan?

Uw maandelijkse bijdrage (€ 30,- p. mnd. *) ontvangen wij bij voorkeur door middel van automatische incasso. Wij verzoeken u vriendelijk het SEPA-machtigingsformulier ingevuld en ondertekend aan ons toe te zenden.
Van de sponsorbijdragen wordt maximaal 15 procent aangewend voor organisatie- en administratiekosten in Nederland. Wanneer u een extra bijdrage wilt geven, verzoeken wij u dit duidelijk te vermelden in de omschrijving bij uw overboeking.

Kan ik mijn sponsor familie bezoeken?

Het is mogelijk om uw adoptiegezin te bezoeken. Wij regelen dit bezoek graag voor u, in samenwerking met de lokale projectpartner. Wanneer u plannen hiervoor wilt maken, kunt u schriftelijk of per telefoon met ons contact opnemen.

Wat is de periode van support?

Een familie zal normaliter steun ontvangen totdat hun jongste kind 21 jaar is. In overleg met u kan die periode verlengd worden. U kunt zelf op elk gewenst moment de support beëindigen, maar wij verzoeken u dat tenminste een maand van tevoren schriftelijk te melden. Wanneer een familie geen hulp meer nodig heeft, zullen wij u daarvan in kennis stellen, en u een ander gezin voorstellen voor ondersteuning.