Privacybeleid

Privacybeleid

 Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hierin is de regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens vastgelegd.                                                                  

Ook CRS zamelt persoonsgegevens in (naam, adres, woonplaats, tel.nr, e-mailadres): 

~ Van belangstellenden, om hen te informeren over onze activiteiten. 

~ Via media, e-mail, folders en formulieren.                  

Wij gaan zorgvuldig met de persoonsgegevens om. Deze worden uitsluitend door onszelf gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Om persoonsgegevens te beveiligen hebben wij de volgende maatregelen genomen:

  • Onze server is beveiligd d.m.v. een firewall en antivirusprogramma
  • Documenten met privacy-gegevens zijn beveiligd met een password.
  • Formulieren met privacy-gevoelige vragen (zoals Aanmeldformulier Reizen) zijn aangepast.
  • Er worden geen data-bestanden op thuis-pc’s bewaard.
  • Aanschaf papiervernietiger: prints met persoonlijke gegevens worden hiermee vernietigd.
  • Medewerkers zijn opnieuw gewezen op hun verantwoording in deze en geheimhoudingspicht (destijds ondertekend in overeenkomst).

Persoonsgegevens worden vastgelegd in de CRS-Relatielijst. Dit excel-bestand is beveiligd d.m.v. een wachtwoord. Daarnaast gebruiken wij voor de mailings het programma Mailchimp, dat ook met een inlogcode en wachtwoord is beveiligd. Mensen kunnen zich altijd afmelden voor de nieuwsbrief, onder andere door middel van de afmeldlink.                                                          

Via Outlook worden er mails verzonden, de adresbestanden zijn alleen toegankelijk via inlogcode en wachtwoord van de medewerkers.

De boekhouding maakt gebruik van het programma Informer. Hierin worden de donaties en namen van de donateurs ingevoerd. Het programma is beveiligd d.m.v. inlogcodes en  wachtwoorden, evenals de ING bankrekening.

Het is medewerkers niet toegestaan om persoonlijke gegevens via een e-mail te verzenden, op een usb-stick te zetten of uit te printen voor extern gebruik.              

Mochten er per abuis toch persoonlijke gegevens buiten kantoor terecht komen, dan moet dit onmiddellijk worden gemeld. De directie / bestuur zal overleg hebben over de te nemen maatregelen.             

Onderstaand Privacy-beleid hebben we gepubliceerd op onze website:

september 2017

Voor Christian Roma Support (CRS) is een goede omgang met persoonsgegevens belangrijk. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Persoonsgegevens

Wie informatie opvraagt, zich aanmeldt voor sponsoring of de nieuwsbrief, wordt  gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die je invult gebruiken wij uitsluitend om service te verlenen, je van de betreffende informatie te voorzien of je in de toekomst over onze activiteiten te informeren.

Verwerking en beveiliging

In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd in een databasebestand. CRS gebruikt deze gegevens om jaarverslagen te sturen aan sponsors en om relaties te informeren over het veldwerk.

Indien je geen prijs stelt op informatie van CRS kun je dat per e-mail aan ons doorgeven. Wij zullen je gegevens dan hiervoor blokkeren.        

Persoonsgegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt, of zonder jouw toestemming aan derden doorgegeven.                           

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens is ons databasebestand beveiligd.

Inzage

Iedere relatie kan inzage krijgen van zijn door CRS verwerkte persoonsgegevens. Dit kan per e-mail worden aangevraagd. Uiterlijk binnen vier weken na de aanvraag zullen wij een overzicht sturen van onze gegevensverwerking. Op verzoek zullen wij de gegevens aanpassen of verwijderen.

Nieuwsbrief

Aan onze relaties sturen wij eens per kwartaal onze digitale nieuwsbrief. Wanneer je deze niet meer wilt ontvangen, kun je je via de link onderaan de pagina afmelden.

Publicaties

Als CRS besteden wij veel zorg aan de publicaties van de juiste veldinformatie. Wij kunnen echter geen garantie geven wat betreft de exacte weergave van de lokale leefsituatie. Zo geven onze foto´s een impressie van een omgeving en de Romabevolking, maar de concrete situatie ter plaatse kan verschillend zijn. CRS is niet aansprakelijk voor onvolledige of onjuiste gegevens of beelden.

Links

Er staan op onze website diverse links naar andere websites. CRS is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van deze organisaties. Check hiervoor de privacyverklaring van de betreffende site. 

Contact

Voor vragen of opmerkingen inzake ons Privacy-beleid kun je per email contact met ons opnemen: info@christianromasupport.nl