Self-suffiency Support

In de Romadorpen waar wij werken en waar veel werkloosheid heerst, willen wij de mensen stimuleren om in hun eigen onderhoud te voorzien. Door een werkplaats te beginnen, of op de markt eigen groenten te gaan verkopen, en dergelijke. Wanneer een familie een aanvraag indient voor het benodigde startbedrag, en de plannen zijn levensvatbaar, geven we daar graag gehoor aan.

Daarnaast geven wij Romajongeren trainingen in hout- of metaalbewerking en in de diverse bouwwerkzaamheden om hun kansen op werk te vergroten. (Proj.nr. 7011)

Help Romafamilies op weg!