Help CRS in de strijd tegen armoede

 

Het eerste duurzame Ontwikkelingsdoel van de Verenigde Naties betreft de mensen die onder de armoedegrens leven, gebrek hebben aan basisvoorzieningen en lijden onder sociale discriminatie en uitsluiting. Een groot deel van de Romagezinnen in Oost-Europa verkeert in deze positie. Door middel van Roma Kids Projecten willen wij kinderen helpen uit deze kwetsbare omstandigheden te komen.

Sponsor een medewerker!

Op verschillende projectlocaties kampen we met een te klein team, omdat er onvoldoende budget is voor salarissen. Voor € 300,- per maand geef je een professionele werker een inkomen, en kunnen meer kinderen een goede training krijgen Als bedrijf kun je ook een aantal kinderen sponsoren om deel te nemen aan een Roma Kids Project.

We komen graag met je in contact  om meer informatie te geven en mogelijkheden te bespreken.

Christian Roma Support (CRS)

Titaniumstraat 41-H
3067 GD  Rotterdam

info@christianromasupport.nl

+31 6 19296179

IBAN: NL41 INGB 00059 86 122 KvK: 53163095 RSIN: 850774767