Nelu en Anca: Vertrouwen op de God die pijn uit het verleden geneest. 

Door Alfinda Herman 

Het was maandagmiddag in Roemenië toen Nelu en Anca tijd vrij maakten om vanuit hun auto met mij te chatten via een videogesprek. Maandag is een rustige dag in hun doorgaans drukke week. Nelu is voorganger van een kerk in een dorp in centraal Roemenië, waar hij al meer dan 20 jaar dient. Anca is nooit zonder bezigheden als moeder en de vrouw van een pastor. Ze hebben drie kinderen en hebben er onlangs nog twee kinderen opgevangen. Anca is ook betrokken bij het onderwijzen en trainen van de vrouwen en jeugd in de kerk. Zowel Nelu als Anca zijn opgegroeid in centraal Roemenië, niet ver van waar ze momenteel wonen. Ze woonden temidden van een gemengde bevolking van Roma, Roemenen en Hongaren.

Nelu

Toen hij jonger was, worstelde Nelu met zijn Roma-identiteit. “Ik wilde altijd verbergen dat ik Roma ben, maar dat was moeilijk omdat mijn huid vrij donker is. In mijn dorp was de discriminatie niet al te erg, maar ik geloofde nog steeds dat ik inferieur was,” zei hij.

Nelu beschouwt het als een zegen dat hij opgroeide in een christelijk gezin en vanaf jonge leeftijd over God werd onderwezen. “Mijn ouders en grootouders zijn christen. Mijn grootvader hielp bij het opzetten van kerken in ons gebied. Mijn vader was predikant en ik ken God al zolang ik me kan herinneren. Hij liet me prediken vanaf mijn veertiende,” vertelde Nelu. Naarmate hij ouder werd en volwassener werd in zijn begrip van het christelijk geloof, veranderde Nelu’s perceptie van zijn identiteit. “Ik weet dat ik door God gemaakt ben en dat ik gelijk ben aan alle anderen. God heeft me geholpen te genezen van het verleden en te vergeven. Ik zie mezelf nu niet als Roma – ik zie mezelf als een christen,” zei hij.

 Anca

 Anca herkent deze ervaring. Ze groeide niet op in een christelijk gezin, maar werd christen als een jong meisje door naar de kerk te gaan en deel te nemen aan het kinderprogramma. Ze had een ruige jeugd en haar gevoel van eigenwaarde was laag. Maar Christus kennen heeft dat volledig getransformeerd. “Ik weet dat God mij liefheeft en het maakt niet uit wat andere mensen denken. Het helpt me om me veilig te voelen en niet verbitterd te zijn over andere mensen, ” vertelde ze.

Bediening

Hun geloof in Jezus heeft hen ook een nieuw doel gegeven en hun hart geopend om anderen lief te hebben en te vergeven, zowel Roma als niet-Roma. In hun bediening proberen ze Gods waarheid te spreken en Gods liefde te tonen aan de mensen om hen heen. Ze zien uit de eerste hand de impact van het Evangelie dat wordt uitgeoefend. “Van een man in onze kerk is zijn leven compleet veranderd. Hij was echt de weg kwijt. Hij dronk en sloeg zijn vrouw. Tot hij tot geloof in Christus kwam. Hij drinkt nu niet meer en zorgt goed voor zijn gezin. Dit is maar één verhaal, er zijn er nog veel meer, ” aldus Nelu.