Roemenië

Zoals in veel Oost-Europese landen is het ook in Roemenië heel gebruikelijk dat kinderen in de zomervakantie naar een zomerkamp gaan. Maar Roma-kinderen vallen vaak buiten de boot, omdat ouders dit niet kunnen bekostigen. Daarom proberen we als CRS jaarlijks zoveel mogelijk Romakids hiervoor te sponsoren. Vaak kan er vanuit de lokale Roma-kerk iets georganiseerd worden.
In het dorp Mera heeft het projectteam deze activiteit benut om de Roma-kinderen te helpen meer te integreren. Voor het zomerprogramma werden naast Roma ook Hongaarse en Roemeense kinderen uitgenodigd. Gezamelijk waren zij bezig met sport en spel, zongen christelijke liedjes en luisterden naar Bijbelverhalen. De kinderen leerden elkaar accepteren en er ontstonden vriendschappen. Daarom werd besloten ook op zaterdagen met al deze kinderen activiteiten te gaan organiseren, zoals schilderlessen en naailessen. Een mooie ontwikkeling daarbij was dat ook de omgeving van de kerk minder sceptisch is geworden, omdat vrijwilligers zagen hoe goed het ging en zelf ook bereid waren met de andere bevolkingsgroep om te gaan. De samenwerking tussen Roma- en niet-Roma, zowel kinderen als ouders, is er heel vanzelfsprekend geworden.