Roma-corona-crisisfonds

Zowel in Oost-Europa als in India zijn Roma de outcasts, en door de coronacrisis wordt hun misère in alle opzichten versterkt. Ze hebben een slechte weerstand door de ongezonde leefomstandigheden. Ze leven in kleine huisjes, dicht op elkaar. Ze hebben geen stromend water en veel kinderen zijn ondervoed.

De overheidsmaatregelen treffen arme Romagezinnen onevenredig zwaar. Veel Roma leven van dag-inkomsten, zoals door het inzamelen van oud papier, lege flessen of ijzer, waarvoor ze een vergoeding krijgen. Of ze verkopen hun waar op de markt. Ouders moeten nu thuisblijven en kunnen niets meer verdienen. Degenen die in het buitenland werk hadden gevonden, moesten onverhoopt terugkeren.

Gezinnen kunnen geen voedsel, babyvoeding of medicijnen meer kopen. Projectwerkers vrezen dat in families kinderen, ouders of grootouders zullen sterven van de honger. Er heerst wanhoop in de dorpen.

De Roma worden op geen enkele manier gecompenseerd. Bovendien ervaren ze dat zij als verschoppelingen nog meer worden gediscrimineerd in deze crisistijd, met name in de zorginstellingen. 

Geef steun aan het Roma-corona-crisisfonds! Zodat onze projectpartners naast woorden van geloof en hoop ook voedsel en medicijnen kunnen brengen.

 

Christian Roma Support Vierambachtsstraat 20 3023 AM  Rotterdam info@christianromasupport.nl (010) 477 44 42
IBAN: NL41 INGB 00059 86 122 KvK: 53163095 RSIN: 850774767