Sponsor een Romakind!

Voor de kinderen die een Roma Kids Project vast bezoeken, zoeken wij sponsors (adoptieouders), die maandelijks financiële support geven (€ 30,- p. mnd.). Deze hulp komt niet alleen het sponsorkind ten goede, maar ook kinderen die op minder regelmatige basis naar het project komen of voor wie nog geen ondersteuning is gevonden.

Wanneer jij je als adoptieouder aanmeldt, word je gekoppeld aan een kind en sturen wij je een ‘Kids Info’- document, met de naam en familiegegevens van het kind, algemene informatie over het project en een foto van je adoptiekind. Ieder kalenderjaar ontvang je een update en een nieuwe foto.

In overleg met CRS is het ook mogelijk om het Roma Kids Project en je sponsorkind te bezoeken.

Voor € 30,- per maand word je sponsor van een Romakind. Doe jij mee?

Meld je aan en je ontvangt zo snel mogelijk informatie over het jou toegewezen kind en het project.

Breng geluk in het leven van een Romakind!

 

 

 

Roma Kids Projecten

 

De buitenwereld is hard en afwijzend tegenover Roma kinderen. Ze zijn anders, lopen vaak in vuile kleding en op blote voeten of op slecht schoeisel. Ze worden geminacht en afgewezen. Alleen in hun eigen leefgemeenschap voelen zij zich veilig. Maar er heerst hevige armoede onder de Romagezinnen, waardoor de kinderen veel te kort komen. Ze hebben weinig te eten, lijden kou en ontvangen nauwelijks onderwijs.

Als Christian Roma Support willen wij de levensomstandigheden van arme Romakinderen in Oost-Europa helpen verbeteren en hun mogelijkheden om geven om zich te ontwikkelen.

Door middel van Roma Kids Projecten willen we arme Romakinderen op weg helpen. In verschillende landen in Oost-Europa werken wij samen met christenen die Roma-kinderen bijbelles geven op een school, een zondagsschool of in een gemeenschapshuis.

Kinderen die naar de bijbelles toe komen hebben vaak een lege maag. Hierdoor ontwikkelen zij zich niet goed, en hebben ze minder weerstand dus zijn ze vatbaar voor allerlei ziektes. Voor deze kinderen zoeken wij maandelijkse support, om hen van volwaardige warme maaltijden te voorzien. Daarbij wordt de kinderen orde en discipline bijgebracht. Ze leren over hygiëne en vaardigheden zoals corveetaken.

Bovendien worden de kinderen gestimuleerd en geholpen om naar school te gaan! De kinderen kunnen ook huiswerkbegeleiding krijgen. Zo krijgen ze de kans om de vicieuze cirkel van verpaupering te doorbreken; ze krijgen nieuwe toekomstperspectieven.

Wat doen de Roma kids projecten precies?

Christian Roma Support (CRS) geeft hulp aan arme Roma in verschillende landen in Oost-Europa. Romagezinnen wonen er doorgaans in zeer slechte behuizing aan de buitenrand van de dorpen of steden. De leefomstandigheden zijn er erbarmelijk.

Vanwege de hoge werkloosheid verkeren vele Romafamilies in grote armoede. Kinderen hebben nauwelijks te eten, waardoor zij in hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling worden belemmerd. Daarom gebruiken wij in onze Roma Kids Projecten de financiële steun in eerste instantie voor goede voeding. Op een foto is het tekort aan voedsel niet altijd zichtbaar, omdat kinderen meestal leuke kleding uit Nederland aan hebben.

Onze projectwerkers zijn christenen, die de kinderen aandacht geven, hen vertellen uit de Bijbel en met ze zingen en bidden. Ook leren zij ze orde en discipline, netjes te eten, te helpen met opruimen, en dergelijke. Bovendien motiveren zij de kinderen om naar school te gaan. Waar mogelijk helpen zij daar ook mee, zoals met huiswerkbegeleiding, of met de benodigde ID-papieren regelen.

Wat wordt er met mijn bijdrage gedaan?

Uw maandelijkse bijdrage (€ 30,- p. mnd.) wordt bij voorkeur automatisch geïncasseerd. Wij verzoeken u vriendelijk het betreffende SEPA-machtigingsformulier ingevuld en ondertekend aan ons toe te zenden.

Van de adoptiebijdragen wordt maximaal 10 procent aangewend voor organisatie- en administratiekosten in Nederland. De rest wordt besteed aan de uitvoer van het project ter plaatse. De financiële hulp komt niet alleen uw adoptiekind ten goede, maar ook kinderen die op minder regelmatige basis naar het Roma Kids Project komen, of voor wie nog geen support is gevonden.

Wanneer u een extra bijdrage geeft, wordt deze ten behoeve van alle deelnemende kinderen in het Roma Kids Project gebruikt. Afhankelijk van waaraan de meeste behoefte is, wordt iets extra’s uitgedeeld, variërend van fruit tot schrijfmaterialen.

Ieder kalenderjaar ontvangt u een update over het project en een nieuwe foto van uw sponsorkind.

Wat is de looptijd van het sponsoren?

Een kind kan tot maximaal het 21e levensjaar jaar deelnemen aan het Roma Kids Project. Per projectlocatie is dit verschillend. U kunt zelf op elk gewenst moment de ondersteuning beëindigen, maar wij willen u vragen dat tenminste een maand van tevoren schriftelijk te melden. Wanneer een kind geen deel meer uitmaakt van het Roma Kids Project, zullen wij u daarvan in kennis stellen, en u voorstellen adoptieouder te worden van een ander kind.