Selecteer een pagina
Roma Kids Projecten

De buitenwereld is hard en afwijzend tegenover Roma(zigeuner)kinderen. Ze zijn anders, lopen vaak in vuile kleding en op blote voeten of op slecht schoeisel. Ze worden geminacht en afgewezen. Alleen in hun eigen leefgemeenschap voelen zij zich veilig. Maar er heerst hevige armoede onder de Romagezinnen, waardoor de kinderen veel te kort komen. Ze hebben weinig te eten, zij lijden kou en ontvangen nauwelijks onderwijs.

Als Christian Roma Support (CRS) willen wij de levensomstandigheden van arme Romakinderen in Oost-Europa helpen verbeteren en hun mogelijkheden om geven om zich te ontwikkelen.

Breng geluk in het leven van een Romakind!

Door middel van Roma Kids Projecten willen we arme Romakinderen op weg helpen. In verschillende landen in Oost-Europa werken wij samen met christenen die Roma-kinderen bijbelles geven op een school, een zondagsschool of in een gemeenschapshuis.
Kinderen die daar naartoe komen, hebben vaak een lege maag, waardoor zij zich niet goed ontwikkelen, minder weerstand hebben en dus vatbaar zijn voor allerlei ziektes. Voor deze kinderen zoeken wij maandelijkse support, om hen van volwaardige warme maaltijden te voorzien. Daarbij wordt de kinderen orde en discipline bijgebracht. Zij leren hygiëne en vaardigheden zoals corveetaken.
Bovendien worden de kinderen gestimuleerd en geholpen om naar school te gaan! De meesten krijgen ook huiswerkbegeleiding. Zo krijgen zij de kans om de vicieuze cirkel van verpaupering te doorbreken; zij krijgen nieuwe toekomstperspectieven.

 

De structurele steun brengt zichtbare veranderingen in het leven van arme Romakinderen.

 

Sponsor een Romakind!

Voor de kinderen die een Roma Kids Project vast bezoeken, zoeken wij sponsors (adoptieouders), die maandelijks financiële support geven (€ 25,- p. mnd.). Deze hulp komt niet alleen het sponsorkind ten goede, maar ook kinderen die op minder regelmatige basis naar het project komen of voor wie nog geen ondersteuning is gevonden.

Wanneer jij je als adoptieouder aanmeldt, word je gekoppeld aan een kind en sturen wij je een ‘Kids Info’- document, met de naam en familiegegevens van het kind, algemene informatie over het project en een foto van je adoptiekind. Ieder kalenderjaar ontvang je een update en een nieuwe foto.

In overleg met CRS is het ook mogelijk om het Roma Kids Project en je sponsorkind te bezoeken.

Voor € 25,- per maand word je sponsor van een arm Romakind. Doe jij mee?

Meld je aan en je ontvangt zo snel mogelijk informatie over het jou toegewezen kind en het project.

In een Roma Kids Project krijgt een sponsorkind nieuwe hoop!

Christian Roma Support

Vierambachtsstraat 20

3023 AM  Rotterdam

info@christianromasupport.nl

(010) 477 44 42

IBAN:
NL41 INGB 00059 86 122

KvK:
53163095

RSIN:
850774767