Selecteer een pagina
Over CRS

 

CRS staat voor Christian Roma Support, een organisatie die zich inzet voor Roma in Oost-Europa. Wij helpen kinderen en gezinnen uit de vicieuze cirkel van discriminatie, diepgewortelde minderwaardigheidsgevoelens en extreme armoede te breken. De structurele oplossing voor hun problemen is naar ons idee verandering van identiteit. Wij willen dat gedachten over minderwaardigheid bij de nieuwe generatie Roma vervangen worden door de waarheid: dat zij geliefd zijn en daardoor een waardevol bestaan kunnen opbouwen. Wij zijn als organisatie slechts ondersteunend aan dit proces: alleen Gods liefde kan de Roma van binnenuit veranderen. De enige Persoon die hen (en iedereen) zijn of haar ware identiteit geeft is God. De enige Persoon die je bij God brengt, is Jezus Christus.

 

Strategie

In de eerste plaats helpen wij Romakinderen door hen van gezonde voeding te voorzien. Daarnaast stimuleren wij hen om naar school te gaan en krijgen ze les in sociale vaardigheden. Bij dit alles laten wij Romakinderen kennismaken met de liefde van God. Wij zetten hiervoor zelf kleinschalige projecten op en ondersteunen zulke, door anderen opgezette, projecten. Om verandering van binnenuit teweeg te brengen werken wij nauw samen met lokale, persoonlijk betrokken partners: vaak Roma die een goed leven hebben opgebouwd en nu actief bezig zijn hun eigen gemeenschap te ontwikkelen. Dit gebeurt op lokaal, nationaal en internationaal niveau. 

Kijk hier voor het overzicht van onze Support Programs en de locaties waar we werken.

 

Netwerken

In 2017 is CRS lid geworden van het Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE). CRS is onderdeel van het Romanetwerk van deze organisatie.

Als CRS nemen we ook deel aan de internationale groep Roma Networks. Dit is een verband van christelijke Romaleiders, -organisaties en -kerken uit zo’n 30 verschillende landen. Jaarlijks zijn er meetings om elkaar te ontmoeten en informatie uit te wisselen.

 

Naam en zetel

Stichting Christian Roma Support is gevestigd in Rotterdam.

Ons inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is 53163095.
Ons RSIN-nummer bij de Belastingdienst is 850774767.

 

 

Bestuur en directie

Het bestuur van CRS bestaat uit de volgende personen:

 

 

 

Anneke Steinmann – Directeur

 

 

Dirk van Veelen – Voorzitter

 

 

Kees Hekkert – Penningmeester

 

 

Jolanda Marx – Secretaris

 

 

Angela Zimmerman – Lid

 

 

Mirjam Looije – Lid

 

 

Beloningsbeleid

Christian Roma Support werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers. In voorkomende gevallen ontvangen deze maximaal de fiscale vrijwilligersvergoeding. De directeur is in dienst van de stichting en ontvangt een vergoeding via een vaste maandelijkse salarisregeling. De bestuursleden zetten zich onbezoldigd in. Onkosten die worden gemaakt kunnen worden vergoed voor zover dit redelijk is en verantwoord kan worden.

 

Het beleidsplan CRS vind je hier.
Christian Roma Support

Vierambachtsstraat 20

3023 AM  Rotterdam

info@christianromasupport.nl

(010) 477 44 42

IBAN:
NL41 INGB 00059 86 122

KvK:
53163095

RSIN:
850774767