Selecteer een pagina

Over CRS

Wij zijn een christelijke organisatie die Romakinderen en -gezinnen in Oost-Europa helpt, om uit de vicieuze cirkel van discriminatie, diepgewortelde minderwaardigheidsgevoelens en extreme armoede te breken. Een verandering van identiteit zien wij als de structurele oplossing voor hun problemen. Hierbij willen wij duidelijk stellen dat niet wij, maar God de Roma verandert en dat de Roma zichzelf veranderen. Wij zijn als organisatie ondersteunend aan dit proces.
Wij werken dan ook nauw samen met Roma die een goed leven hebben opgebouwd en nu actief bezig zijn om hun eigen gemeenschap te ontwikkelen. Lokaal, nationaal en internationaal. Gedachten over minderwaardigheid bij de nieuwe generatie Roma willen wij vervangen zien worden door de waarheid, namelijk dat zij geliefd zijn en een waardevol leven kunnen opbouwen. De enige Persoon die hen (en iedereen) zijn of haar ware identiteit geeft, is God en de enige Persoon die je bij God brengt, is Jezus Christus.

Strategie

Allereerst helpen wij Romakinderen in de basis via goede voeding, les in sociale vaardigheden en stimuleren wij hen naar school te gaan. Daarbij laten wij Romakinderen kennis maken met het evangelie en de liefde van God. Wij zetten hiervoor kleinschalige, lokale projecten op, onder leiding van persoonlijk betrokken en gemotiveerde partners. Of wij ondersteunen zulke projecten.

Voor onze Roma Kids Projecten zoeken wij sponsors om maandelijks een kind te steunen. Daarnaast hebben wij diverse andere programma’s om Romakinderen en hun families te helpen. Ook hebben wij projecten om Roma- jongeren te helpen een opleiding te volgen, stage te lopen of ondernemer te worden.

Naam en zetel

Stichting Christian Roma Support is gevestigd in Rotterdam. Inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel: 53163095.

Ons RSIN nummer bij de belastingdienst is: 850774767.

Bestuur en directie

 

Anneke Steinmann – directeur

Dick van Veelen – voorzitter

Kees Hekkert – penningmeester

Jolanda Marx – secretaris

Angela Zimmerman – lid

Mirjam Looije – lid

Beloningsbeleid CRS

Christian Roma Support werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers. In voorkomende gevallen ontvangen deze maximaal de fiscale vrijwilligersvergoeding. De directeur is in dienst van de stichting en ontvangt een vergoeding via een vaste maandelijkse salarisregeling. De bestuursleden zetten zich onbezoldigd in. Onkosten die worden gemaakt kunnen worden vergoed voor zover dit redelijk is en verantwoord kan worden.

Lees hier het laatste Jaarverslag.

Christian Roma Support

Vierambachtsstraat 20

3023 AM  Rotterdam

info@christianromasupport.nl

(010) 477 44 42

IBAN:
NL41 INGB 00059 86 122

KvK:
53163095

RSIN:
850774767